Lesrooster, tarieven en locaties

ROOSTER - tijden LOCATIE

Dinsdagavond 19.30 uur

Annie MG school Valeriuslaan 18, Dieren *)

Woensdagmorgen 9.15 uur

Prinses Margrietlaan 23, Dieren  

Donderdagavond 19.00 uur

Annie MG school Valeriuslaan 18, Dieren

Donderdagavond 20.30 uur 

Annie MG school Valeriuslaan 18, Dieren

Vrijdagmiddag 14.00 uur

Basic Fit, Zutphen

Privéles

Bij u thuis of Prinses Margrietlaan 23, Dieren

U bent vanaf 15 min voor aanvang welkom in de zaal.

*) Vanaf 1 december 2019 tot  tot en met 18 februari 2020 lessen in Westervoort. Per 25 februari starten de lessen weer in de Annie MG School te Dieren. 


Lesdata, inhalen

De lessen zijn iedere week van 1 september - 22 december. U kunt altijd instromen.

Geen les in de herfstvakantie: 14 - 18 oktober.

Gemiste lessen kunnen binnen het blok worden ingehaald op de andere locaties en lestijden. Graag even overleg vooraf zodat de groep niet te vol wordt.


Tarieven en betaling

Lessen september - december

Proefles of losse les: € 12,-.

Blok najaar: Vijftien lessen à € 9,- = € 135,-.

In overleg is het mogelijk om afspraken te maken op maat. Bijvoorbeeld bij aanvang van lessen tijdens het blok, langdurig verblijf in het buitenland of i.h.k.v. de Gelrepas.

 

Privéles: € 42,50 (inclusief BTW)

Bankgegevens:

NL27INGB0004237852

ten name van Mw M. A. Broekhoff.  

 

Vermeld svp uw voor- en achternaam en de periode waarvoor u betaalt.
Yoga in Dieren (Rheden) -        (Annie M. G. Schmidtschool)

Adres: Valeriuslaan 18

Parkeren: aan de Valeriuslaan of in de wijk.

Fietsen: voor de ingang op het plein.


Yoga in Spankeren - (Dorpshuis)

Aan de achterkant van de Prinses Margrietschool in Spankeren.

Adres: Loohof 65 Spankeren

Parkeren: aan de weg.

Fietsen: kunt u plaatsen in de rekken bij de ingang van het schoolplein.